Aviso legal

TITULARIDADE DO SITIO WEB

En cumprimento da Lei de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSICE), Lei 34/2002 do 12 de outubro, facilítaselle a seguinte información xeral sobre este sitio web:

Dominio: http://www.cooperacionexpandida.org

Titular: INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E COOPERACIÓN INTERNACIONAL (IGADI)

Domicilio social: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra

Teléfono: +34 986 843 436 / +34 698 144 536.

E-mail: contacto@cooperacionexpandida.org

CIF:G36741049

 

CONDICIÓNS XERAIS DE UTILIZACIÓN

1. CONDICIÓNS E LIMITACIÓNS DE USO

O IGADI resérvase o dereito de actualizar os contidos da páxina web e eliminalos, así como de limitar e impedir o acceso a eles, xa sexa temporal ou definitivamente, sen notificación previa.

A utilización da presente páxina web atribúe a condición de persoa usuaria da páxina web (en diante o Usuario) e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal no momento mesmo en que o Usuario acceda á páxina web.

O Usuario comprométese a utilizar a páxina web, os seus contidos e servizos de conformidade coa lei, co presente Aviso Legal, coas condicións particulares de certos servizos e cos demais avisos, regulamentos de uso e instrucións postos no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

Para ese efecto, o Usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos e lesivos dos dereitos e intereses de terceiros.

2. LIMITACIÓNS DE RESPONSABILIDADE

A reponsabilidad da utilización da información contida na páxina web é do Usuario.

Dispoñibilidade dos servizos

O IGADI non garante que as súas páxinas estean operativas, nin que os seus contidos sexan completos, exactos ou fiables en todo momento. O IGADI resérvase o dereito para modificar en calquera momento, sen previo aviso, os contidos deste sitio web e as Condicións Xerais de Acceso.

En caso de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora dos servizos, o IGADI ten o dereito para suspender temporalmente e sen necesidade de preaviso o acceso ao presente sitio web, así como a reservarse o dereito de prestación ou cancelación dos servizos, sen prexuízo do cal procurará poñelo en coñecemento das persoas usuarias, sempre que as circunstancias así llo permitan.

Desta forma, exclúese calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse da falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos seus servizos e a utilidade que as persoas usuarias puidesen atribuír ao presente sitio web.

Contidos non xestionados directamente por este sitio web

O IGADI rexeita toda responsabilidade sobre a información contida en páxinas web non elaboradas por aquel e, especialmente, sobre os contidos das ligazóns publicadas na súa páxina web.

A páxina corporativa ofrece ligazóns a outros web sites que poden resultar do seu interese. Aínda que o IGADI trata de asegurar que os web sites de terceiros cumpran os estándares adecuados en seguridade e protección de datos, non podemos garantir o cumprimento da normativa vixente neles.

O IGADI non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes e ofrecidos nos sitios web non xestionados por esta Administración e que resulten accesibles a través do portal de Emprego do IGADI. Non obstante, esta Administración encádrase dentro do apartado a) do artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSICE), xa que esta Administración respecto de ligazóns facilitadas no web, non teñen coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite ou recomenda é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización.

O IGADI queda eximido de calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse da captación e uso por parte de terceiros das informacións e opinións facilitadas polas persoas usuarias á páxina web.

O IGADI non se fai responsable en ningún caso dos contidos, informacións ou imaxes que non dependan da páxina web, nin estean xestionados polo IGADI.

Exención de responsabilidade sobre o uso indebido de métodos de autenticación

O IGADI non se fai responsable do uso indebido do login e password ou calquera outro método de autenticación utilizado -certificado dixital, etc.- das persoas usuarias para o acceso aos contidos e servizos que os requiran e que se ofrezan na páxina web, nin das consecuencias de calquera natureza derivadas do mal uso por parte das persoas usuarias, a perda ou esquecemento do login e contrasinal ou calquera outro método de autenticación, nin do seu uso indebido por terceiros non autorizados.

 

LOPD

Nesta sección exponse a Política de Privacidade que regula o uso do servizo do sitio web que o IGADI pon á disposición das persoas usuarias de Internet, sobre a información de carácter persoal que pode facilitar cando visita a nosa páxina web.

1. Uso e tratamento de datos de carácter persoal

En cumprimento do establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (en diante LOPD), o IGADI informa de que os datos de carácter persoal proporcionados mediante o enchemento dos correspondentes formularios de rexistro electrónico contidos no portal, das consultas referentes aos servizos ofrecidos, así como aqueles datos aos que o IGADI acceda como consecuencia da súa navegación, serán incorporados nos arquivos automatizados da entidade, e poderá exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos no apartado 3º.

Por outra banda, mediante o rexistro dos datos, a persoa usuaria outorga o seu consentimento ao tratamento deles coas finalidades sinaladas.

Naqueles casos onde sexa necesario cubrir un formulario e realizar o envío, a súa realización implicará necesariamente que foi informado (en virtude do artigo 5 LOPD) e, se é o caso, outorgou o correspondente consentimento (a teor do artigo 6 LOPD) ao contido da cláusula anexada ao formulario e á presente política de privacidade.

A persoa usuaria deberá cubrir os formularios con datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo informado nese preciso momento daqueles datos de obrigado enchemento (*) e as súas consecuencias en caso de non facelo. Así mesmo, coa aceptación, recoñece que a información e os datos persoais solicitados son exactos e veraces.

Rogamos que lle comunique de forma inmediata ao IGADI calquera modificación dos seus datos de carácter persoal, co fin de que a información contida nos arquivos municipais estea en todo momento actualizada e non conteña erros ou desactualizacións.

Medidas de seguridade

O IGADI informa de que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou de medio físico ou natural. Todo iso, de conformidade co previsto no artigo 9 da LOPD e no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Así, o IGADI estableceu medidas adicionais para reforzar a confidencialidade e integridade da información nas organizacións, como o establecemento de limitacións ao uso do correo electrónico á hora de enviar datos ou documentos de carácter confidencial. Con todo, a persoa usuaria debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

O IGADI continuamente mantén a supervisión, o control e a avaliación dos procesos para asegurar o respecto á privacidade dos datos.

Exercicio de dereitos: acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Aquelas persoas físicas que lle faciliten os seus datos ao IGADI poderán dirixirse a esta Administración, na súa calidade de responsable do arquivo, co fin de poder exercitar gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus arquivos nos termos previstos pola lexislación vixente .

Dado o carácter confidencial da información, vostede non poderá exercitar os seus dereitos telefonicamente, debido a que este medio non permite acreditar a identidade como titular dos datos rexistrados.

O/a interesado/a poderá exercitar os seus dereitos mediante a comunicación por escrito dirixida ao IGADI, situado no Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra, coa seguinte referencia na súa carta: “LOPD Exercicio de dereitos” (xunto coa súa solicitude escrita e asinada, deberá acreditar a súa personalidade achegando fotocopia do DNI).

Ligazóns

A páxina corporativa ofrece ligazóns a outros sitios web que poden resultar do seu interese. Aínda que O IGADI trata de asegurar que os web de terceiros cumpran os estándares adecuados en seguridade, non podemos garantir o cumprimento da normativa vixente en protección de datos neles.

O IGADI non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes e ofrecidos nos sitios web non xestionados por esta Administración e que resulten accesibles a través do portal do IGADI. Con todo, esta administración encádrase dentro do apartado a) do artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), xa que esta Administración respecto de ligazóns facilitadas no web, non teñen coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite ou recomenda é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización.

Modificación da política de privacidade

O IGADI resérvase o dereito para modificar a súa política de privacidade, de acordo co seu propio criterio, ou motivado por un cambio doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos, lexislativo ou xurisprudencial. Calquera modificación da política de privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso da web despois dos ditos cambios, implicará a aceptación destes.

 Uso de cookies

As “cookies” constitúen unha ferramenta empregada polos servidores web para almacenar e recuperar información achegada polos seus usuarios. Non é máis que un arquivo de texto que algúns servidores piden ao navegador que escriba no seu disco duro, con información sobre as accións realizadas pola páxina.

Posúen unha data de caducidade, que pode oscilar desde o tempo que dure a sesión incluso unha data futura especificada, a partir da cal deixan de ser operativas.

Para maior información, visite o site do Departamento de Tratamento da Información e Codificación dependente do Consello Superior de Investigacións Científicas de España.

O IGADI utiliza “cookies” para a personalización dos servizos ofrecidos ás persoas usuarias.

As “cookies” empregadas polo IGADI utilízanse para permitir a identificación de usuarios rexistrados e non poden ler datos do seu disco duro nin incluír virus nos seus textos.

Así mesmo, o IGADI non pode ler as “cookies” implantadas no disco duro do usuario desde outros servidores.

Neste sentido, o/a usuario/a pode configurar o seu navegador para aceptar ou rexeitar por defecto todas as “cookies” ou para recibir un aviso en pantalla da recepción de cada “cookie” e decidir nese momento a súa implantación ou non no seu disco duro. Para iso suxerímoslle consultar a sección de axuda do seu navegador para saber como cambiar a configuración que actualmente emprega.

Aínda cando a persoa usuaria configurase o seu navegador para rexeitar todas as “cookies” ou rexeitase expresamente as “cookies” do IGADI poderá navegar polo portal co único inconveniente de non poder gozar das funcionalidades do portal que requiran a instalación dalgunha delas.

En calquera caso, o/a usuario/a poderá eliminar as “cookies” implantadas no seu disco duro en calquera momento, seguindo o procedemento establecido na sección de axuda do seu navegador.

Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servizo de análise de estatísticas web proporcionado por Google, Inc., unha compañía de Delaware con sede principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), QUE 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza cookies, que son arquivos de texto situados no ordenador do/a usuario/a para axudar ao sitio web a analizar o uso que fan as persoas visitantes da nosa páxina. A información que xera a cookie sobre o uso do website (incluíndo o seu enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información e presentaránola co propósito de facer un seguimento do uso que se fai da nosa páxina web recompilando informes da actividade do sitio web.

Google poderá transmitir a dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando terceiros procesen a información por conta de Google. A política de privacidade de Google pode ser consultada en http://www.google.com/intl/eres/privacypolicy.html .

A web www.cooperacionexpandida.org utiliza cookies para facilitar a relación de as/os visitantes cos nosos contidos e para permitir elaborar estatísticas sobre as visitas que recibimos. En cumprimiento da Directiva 2009/136/CE, desenvolvida no noso ordenamento polo apartado segundo do artigo 22 da Lei de Servizos de Sociedade da Información, seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarte detalladamente do uso que se realiza na nosa web.

Cookies

Chámaselles a uns pequenos arquivos que se gravan no navegador utilizado por cada visitante/a desta web para que o servidor poida lembrar a visita desa/e usuaria/ou con posterioridade cando volva acceder ós nosos contidos. Esta información non revela a túa identidade, nin dato persoal algún, nin accede ao contido almacenado no seu ordenador, pero si que permite ao noso sistema identificarte como un/a usuaria/o (anónima/o) determinada/o que xa visitou a web con anterioridade, visualizou determinadas páxinas, etc. e ademais permite gardar as túas preferencias persoais e información técnica como por exemplo as visitas realizadas ou páxinas concretas que visites.

Xestionar Cookies

Si non desexas que se garden cookies no teu navegador ou prefires recibir unha información cada vez que unha cookie solicite instalarse, podes configurar as túas opcións de navegación para que se faga desa forma. A maior parte dos navegadores permiten a xestión das cookies de 3 xeitos diferentes:

  • As cookies son sempre rexeitadas;
  • O navegador pregunta se a/o usuaria/o desexa instalar cada cookie;
  • As cookies son sempre aceptadas;

O teu navegador tamén pode incluír a posibilidade de seleccionar con detalle as cookies que desexas que se instalen no teu ordenador. En concreto, a/o usuaria/o pode normalmente aceptar algunha das seguintes opcións:

  • rexeitar as cookies de determinados dominios;
  • rexeitar as cookies de terceiros;
  • aceptar cookies como non persistentes (elimínanse cando o navegador é pechado);
  • permitirlle ao servidor crear cookies para un dominio diferente.

Podes encontrar información sobre como configurar os navegadores máis usados nas seguintes ligazóns:

Respecto das cookies de terceiros, aquelas que son alleas ao noso sitio web, non podemos facernos responsables do contido e veracidade das políticas de privacidade que inclúen polo que a información que che ofrecemos é sempre con referencia á fonte. En caso de dúbidas diríxete o webmaster do dominio creador da cookie.

Se desexas consultar as condicións completas de uso do sitio www.cooperacionexpandida.org pode facelo nesta ligazón.

A continuación informámoste detalladamente das cookies que poden instalarse desde o noso sitio www.cooperacionexpandida.org. En función da túa navegación poderán instalarse todas o só algunhas delas.

Dominio Nome da cookie Descrición Máis información
cooperacionexpandida.org _ga Google Analytics é unha ferramienta gratuíta de análise web de Google que principalmente permite que as/os propietarias/os de sitios web coñezan como interactúan as/os usuarias/os co seu sitio web. Asemade, habilita cookies para recopilar información de forma anónima e elaborar informes de tendencias de sitios web sen identificar a usuarias/os individuais. Política de Privacidade
google.com Nid, identificador de canle Recopila de forma anónima os hábitos de uso do sitio das/os visitantas/es e as páxinas que viron. Política de Privacidade
google.com NID, SNID, PREF, khcookie Google Maps recopila de forma anónima o navegador utilizado e as súas preferencias Política de Privacidade
twitter.com _utma, utmb, utmc, utmz, guestid, remember_checked, remember_checked_on, secure_sesion, twll Permite compartir contidos da web en Twitter Política de Privacidade
facebook.com Act, c_user, csm, datr, fl, lu, p, presence, s, sub, xs Permite compartir contidos da web en Facebook Política de Privacidade

Ao navegar e continuar na nosa web indícasnos que estás consintindo o uso das cookies antes enunciadas e nas condicións contidas na presente Política de Cookies.